Všeobecne záväzné nariadenia obce

       12.12.2016

    Kalendár zvozu separovaného odpadu 2017

        9.1.2017

   Suchodolie 2016

        28.11.2016

   Tlačivá a žiadosti

       27.9.2016

    Záverečný účet obce za rok 2015

        12.12.2016

   Deň matiek 2016

        28.11.2016

   Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

       1.3.2016

   Pridané faktúry obce

       12.12.2016

   Stavanie mája 2016

        28.11.2016

    

    Oznam - Prerušenie distribúcie elektriny

7.12.2016 od 8:00 do 11:00

       28.11.2016

   Suchodolie 2015

        28.11.2016

   Oznam - Povinnosť registrácie a identifikácie chovu koňovitých zvierat

        14.11.2016

   Mikuláš 2015

       19.12.2015

   Zápisnice zo zasadnutí OZ

       5.11.2016

   Úcta k starším 2015

       29.10.2015

     Staršie dokumenty

     Staršie oznamy

     Staršie galérie