Virtuálny cintorín obce

       6.10.2017

   Voľby prezidenta 2019

Informácie pre voliča

        15.1.2019

  Mikuláš 2018

       21.12.2018

   Všeobecne záväzné nariadenia obce

   Tlačivá a žiadosti

    Ochrana osobných údajov

   Zápisnice zo zasadnutí OZ

        4.12.2018

 

   Suchodolie 2016

        28.11.2016

    Zmluvy

    Faktúry obce

   Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných

      27.11.2018

 

   Deň matiek 2016

        28.11.2016

    

   Komunálne voľby 2018

        14.11.2018

 

   Stavanie mája 2016

        28.11.2016

   Kalendár zberu odpadov na rok 2018

         22.1.2018

 

   Suchodolie 2015

        28.11.2016

   Oznam - Skládka odpadov Livinské Opatovce, Chudá Lehota

         2.10.2017

 

   Mikuláš 2015

        19.12.2015

     Staršie dokumenty

     Staršie oznamy

     Staršie galérie